Selecteer een pagina

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (https://thehealthshed.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

The Health Shed (KvK-nummer 83639098) streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat The Health Shed niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. The Health Shed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen The Health Shed en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

The Health Shed garandeert niet dat aan zijn verzonden e-mailberichten (tijdig) worden ontvangen en verwerkt, omdat de tijdige ontvangst van de e-mailberichten niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met The Health Shed te corresponderen, accepteert u dit risico. Waarbij overigens wel opgemerkt dat The Health Shed altijd zo snel mogelijk reageert op ontvangen e-mails. En na reactie op uw vraag of opmerking zal The Health Shed, met het oog op de privacy, uw gegevens weer verwijderen.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. The Health Shed heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. The Health Shed aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties van The Health Shed zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat The Health Shed daar vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.